Cookie- en Privacybeleid

About this cookie policy

This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them. You should read this policy to understand what cookies are, how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used and how to control the cookie preferences. For further information on how we use, store and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Your consent applies to the following domains: dev.filmfirma.be Your current state: Consent Accepted. Manage your consent. What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. The cookies are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make the website more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses cookies first-party and third-party cookies for a number of purposes. The first-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our websites are used mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.

The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: These are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing contents on the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more out more on how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

PRIVACY BELEID FILMFIRMA

Het bezoeken van de website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van achterlating van uw persoonsgegevens of via opt-in) van de Privacy Verklaring en op die manier ook van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Filmfirma streeft ernaar uw privacy te handhaven en zorg te dragen voor de persoonlijke informatie die u ons verschaft door ze vertrouwelijk en zorgvuldig te behandelen.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Filmfirma verzamelt en de manieren waarop we deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Filmfirma BVBA. Rostynedreef 23, 9880 // info@filmfirma.be of 0472 64 92 84

Soorten persoonsgegevens

Filmfirma kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Naam
Voornaam
Bedrijfsnaam
Bedrijfsadres
E-mailadres
Telefoonnummer (vast/gsm)
Bedrijfsnaam
Taalvoorkeuren
Daarnaast verzamelt Filmfirma anonieme informatie betreffende uw gebruik van de website van Filmfirma. Dit kan onder meer gaan over informatie omtrent: gebruikte browser, bezochte pagina’s, IP-adres, herkomst van uw bezoek… Via deze informatie kan u niet geïdentificeerd worden, maar het laat ons wel toe om statistieken te trekken van website gebruik.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens

Soms vraagt Filmfirma u om persoonsgegevens in te vullen. Die gegevens kunnen worden gebruikt om u verder te informeren over onze diensten of nieuws in verband met Filmfirma. Hieronder vallen ook de verstrekking van gegevens in het kader van een offerte-aanvraag of de uitwisseling van business cards.

Indien u dit niet wenst, kan u ons via een email op info@filmfirma.be eenvoudig laten weten dat u deze communicatie stop wil laten zetten. U kan via dezelfde weg op elk moment uw verstrekte gegevens inkijken, opvragen, wijzigen of verzet aan tekenen tegen de verwerking ervan. Het uitschrijven op onze nieuwsbrieven of uw communicatievoorkeuren aanpassen, kan door op de in elke Filmfirma-mail voorziene uitschrijflink te klikken.

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de manier waarop Filmfirma persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u ons via dezelfde adressen contacteren.

Filmfirma treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en kan de verwerking ervan ook opdragen aan externe verwerkers. In beide gevallen neemt Filmfirma alle nodige maatregelen om de veiligheid en privacy van de verwerking te waarborgen. Uw gegevens zullen, behalve aan deze verwerkende partijen, daarnaast nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Gebruik en opslag persoonsgegevens

Filmfirma kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
Het aanmaken van statistische documenten
De opmaak van een offerte
Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
Met het oog op het detecteren van profielen gelijkend op het uwe, tenzij u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Filmfirma uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor de onder de gebruiksopsomming hierboven vermelde doelen.

Beveiliging persoonsgegevens 

Filmfirma verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot en verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

In het uitzonderlijke geval van verlies van of inbreuk op uw persoonlijke data, engageert Filmfirma zich ertoe om dit verlies of inbreuk binnen de 72u te melden en noodzakelijke actie te ondernemen om verdere schade tegen te gaan.

Cookies

Op 5 juni 2012 is de cookiewetgeving van kracht in Europa. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies.

Functionele cookies

De functionele cookies (permanent en direct) op de website van Filmfirma zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren en registreren de door de bezoeker ingegeven voorkeuren (bv. taalkeuze) en herkennen de bezoeker wanneer deze de website opnieuw bezoekt. Onderaan vindt u hoe u dit kan doen.

Cookies voor analytische doeleinden

Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers deze website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van Filmfirma wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Filmfirma.

Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door het accepteren van deze Privacy Verklaring geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies.

_HJINCLUDEDINSAMPLE

Deze cookies van derden worden geplaatst op advertentieplatforms of netwerken om:

Advertenties weer te geven en de prestaties van advertenties op te volgen. Advertentienetwerken in staat te stellen advertenties te leveren die voor u relevant kunnen zijn op basis van uw activiteiten (dit wordt soms “gedrags” of “gerichte” reclame genoemd)

Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken van derden met toestemming van een website-exploitant. Ze kunnen onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie kan worden gedeeld met andere organisaties, waaronder andere adverteerders. Ze kunnen echter niet bepalen wie u bent, omdat de verzamelde gegevens nooit aan uw profiel zijn gekoppeld.

‘Retargeting’ is een vorm van op interesses gebaseerd adverteren waarmee we u advertenties willen tonen die zijn geselecteerd op basis van uw online-surfactiviteit op onze website. Hierdoor kunnen we adverteren naar mensen die eerder onze website hebben bezocht. Deze cookies worden meestal op uw apparaat geplaatst door advertentienetwerken van derden. We vermelden hieronder de belangrijkste externe netwerken waarmee we werken.

Meta - Facebook
LinkedIn
Google Adwords
Zonder deze cookies zijn online advertenties die u tegenkomt minder relevant voor u en uw interesses.

Cookies verwijderen en uitschakelen

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg. Op http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kan u aanduiden welke bedrijven wel en welke niet uw surfgedrag mogen vastleggen.

Update Privacy Verklaring

Deze Privacy Verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden in functie van wettelijke of andere evoluties. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Filmfirma uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.